Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής AMC Networks (Sundance TV)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 29,47 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
AMC Networks (Sundance TV) πάνω από 5 έτη* 16,03 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της AMC Networks (Sundance TV)