Το brand The Godfather, ιδρύθηκε στις 1972 (United States), από 466 θυγατρικά brands και 3120 ανταγωνιστικά brands. Το The Godfather είναι brand της VIACOMCBS INC., η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand The Godfather ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαφοροποιημένα μέσα ενημέρωσης.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής VIACOMCBS INC. (The Godfather)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 18,14 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
VIACOMCBS INC. (The Godfather) πάνω από 5 έτη* 5,72 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της VIACOMCBS INC. (The Godfather)