Το brand THE WIRE, ιδρύθηκε στις 2002 (United States), από 388 θυγατρικά brands και 3986 ανταγωνιστικά brands. Το brand THE WIRE ανήκει στην εταιρεία AT&T Inc, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Ο τομέας του brand THE WIRE είναι Υπηρεσίες Τηλεπικοινωνιών.

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής AT&T Inc (THE WIRE)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 15,83 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
AT&T Inc (THE WIRE) πάνω από 5 έτη* 8,45 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της AT&T Inc (THE WIRE)