Το brand Twitch, ιδρύθηκε στις 2011 (United States), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 374 θυγατρικά brands και 1058 ανταγωνιστικά brands. Το brand Twitch ανήκει στην εταιρεία Amazon Com, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Ο τομέας του brand Twitch είναι Λιανικό - Κυκλικό.

Το Twitch είναι brand της Amazon Com (AMZN)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Amazon Com (Twitch)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 143,18 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Amazon Com (Twitch) πάνω από 5 έτη* 425,93 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Amazon Com (Twitch)