Το brand UPSA, ιδρύθηκε στις 1935 (France), είναι μέρος του brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, από 2 θυγατρικά brands και 4920 ανταγωνιστικά brands. Το brand UPSA ανήκει στην εταιρεία TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του Etats-Unis. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι JP3442850008. Το brand UPSA αποτελεί μέρος του τομέα δραστηριοτήτων Παρασκευαστές Φαρμάκων.

Το UPSA είναι brand της TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (TAISF)

United States

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (UPSA)

Ιστορικό χρηματιστηρίου της TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDINGS Co Ltd (UPSA)