Το brand Upstream Commerce, ιδρύθηκε στις 2010 (United States), από 109 θυγατρικά brands και 221 ανταγωνιστικά brands. Το Upstream Commerce είναι brand της Wal-Mart Stores, η οποία είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της/του New York. Το brand Upstream Commerce ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Λιανικό - Μη κυκλικό.

Το Upstream Commerce είναι brand της Wal-Mart Stores (WMT)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Wal-Mart Stores (Upstream Commerce)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 132,25 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Wal-Mart Stores (Upstream Commerce) πάνω από 5 έτη* 221,27 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Wal-Mart Stores (Upstream Commerce)