Δημιουργήθηκε στις 2011 (Cayman Islands), WECHAT τα δικά μου 83 θυγατρικά brands και 1375 ανταγωνιστικά brands. Το brand WECHAT ανήκει στην Tencent Holdings, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο Francfort. Ο Διεθνής Αριθμός Αναγνώρισης Τίτλων (ISIN) είναι KYG875721634. Ο τομέας του brand WECHAT είναι Διαδραστικά Μέσα.

Το WECHAT είναι brand της Tencent Holdings (NNND)

Frankfurt

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής Tencent Holdings (WECHAT)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 37,68 EUR

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
Tencent Holdings (WECHAT) πάνω από 5 έτη* 39,57 EUR

Ιστορικό χρηματιστηρίου της Tencent Holdings (WECHAT)