Δημιουργήθηκε στις 2009 (United States), WhatsApp είναι μέρος του Κορυφαία δημοτικότητα Ιστού Διαδραστικά Μέσα, τα δικά μου 73 θυγατρικά brands και 1383 ανταγωνιστικά brands. Το brand WhatsApp ανήκει στην META PLATFORMS, μια εταιρεία εισηγμένη στην/στο New York. Το brand WhatsApp ανήκει στον επιχειρηματικό τομέα Διαδραστικά Μέσα.

Το WhatsApp είναι brand της META PLATFORMS (META)

New York

Τιμή της μετοχής και κερδοφορία της μετοχής META PLATFORMS (WhatsApp)

Προσομοιωτής επένδυσης :

Επενδυμένο ποσό 114,02 USD

Αποτίμηση χαρτοφυλακίου
META PLATFORMS (WhatsApp) πάνω από 5 έτη* 72,47 USD

Ιστορικό χρηματιστηρίου της META PLATFORMS (WhatsApp)