Διαδικτυακή φήμη των εμπορικών σημάτων των εισηγμένων εταιρειών - Καλύτερες εξελίξεις από το 2017 έως το 2022 - Λιανικό εμπόριο - Τομέας ένδυσης και ειδικότητας

Οι 15 κορυφαίες επωνυμίες Google Trends - Σεπτέμβριος 2017 - Αύγουστος 2022.

Τα γραφήματα ενδιαφέροντος για τις επωνυμίες δείχνουν την εξέλιξη των παγκόσμιων αναζητήσεων στον Παγκόσμιο Ιστό τα τελευταία πέντε χρόνια. Τα γραφήματα δείχνουν την εξέλιξη των ποσοστών αναζήτησης επωνυμιών με την πάροδο του χρόνου, με την τιμή 100 να υποδεικνύει τον μήνα που ήταν υψηλότερος.

Ευρετήριο αναζήτησης μάρκας Google : (Τελευταία τιμή πόντων - τιμή πρώτου σημείου) X Μέση τιμή όλων των πόντων.

Σειρά κατάταξης :

#1 GlowRoad Internet Retail

#2 DARAZ Internet Retail

#3 Off-White Internet Retail

#4 Twitch Internet Retail

#5 PRIME VIDEO Internet Retail

#6 Christian Dior Luxury Goods

#7 eAccess Internet Retail

#8 GATO GRANDE Internet Retail

#9 PRADA Luxury Goods

#10 Van Cleef & Arpels Luxury Goods

#11 CIRCLE K Specialty Retail

#12 Watches of Switzerland Luxury Goods

#13 BALENCIAGA Luxury Goods

#14 COMPRE BEM Department Stores

#15 THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP Luxury Goods

General Insights – Top 50

Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει 50 μάρκες και 26 εταιρείες.

Οι 3 εταιρείες με τις περισσότερες μάρκες είναι: LVMH (8 μάρκες), Amazon Com (6 μάρκες), FARFETCH LTD (3 μάρκες)

Οι 3 χώρες προέλευσης των εμπορικών σημάτων που κυριαρχούν στην κορυφή είναι: Γαλλία (13 μάρκες), Ηνωμένες Πολιτείες (12 μάρκες), Ηνωμένο Βασίλειο (7 μάρκες)

Οι 3 χώρες προέλευσης των εταιρειών που κυριαρχούν στην κορυφή είναι: Ηνωμένες Πολιτείες (10 εταιρείες), Γαλλία (5 εταιρείες), Κάτω Χώρες (2 εταιρείες)

Οι 3 βιομηχανίες που κυριαρχούν στην κορυφή είναι: λιανικό εμπόριο μέσω Διαδικτύου (19 μάρκες), είδη πολυτελείας (14 μάρκες), Ειδικό λιανικό εμπόριο (8 μάρκες)

Η μέση ηλικία των επωνυμιών Top Notoriety είναι τα 33 έτη.
Το 80% των εμπορικών σημάτων είναι άνω των 10 ετών.
3 από τις μάρκες είναι 100 ετών και άνω.

Συναίνεση αναλυτών Insights

Η συναίνεση των αναλυτών των εταιρειών με τις περισσότερες επωνυμίες και η συναίνεση των αναλυτών των εταιρειών με τις τρεις κορυφαίες μάρκες είναι σχεδόν όλες ΑΓΟΡΑ.

Αυτό αποδεικνύει τον αντίκτυπο της φήμης του διαδικτύου των εμπορικών σημάτων στη χρηματιστηριακή απόδοση της εισηγμένης εταιρείας τους.

Αυτό αποδεικνύει ότι η ανάλυση της φήμης της επωνυμίας μπορεί να αποδειχθεί ένα εργαλείο για να βοηθήσει με εξωοικονομικές προοπτικές, όπως η ικανοποίηση πελατών, φυσικά κριτήρια ESG κ.λπ., ιδιαίτερα σε αυτούς τους καιρούς οικονομικής κρίσης και ισχύος τιμών...