Gemaakt in 1991 (Nederland), ING bezit 62 zustermerken en 1213 concurrerende merken. De reputatie van ING is te danken aan een voorbeeldig management dat de productkwaliteit en klanttevredenheid optimaliseert wat op zijn beurt zorgt voor financiële prestaties en dus ook beursresultaten. De reputatie op de Website wordt gewaardeerd op basis van de evolutie van zoekopdrachten over de hele wereld in de afgelopen 5 jaar.

ING is een handelsmerk van ING GROEP (INGA)

Amsterdam
Hier volgt de grafiek van belangrijkheid voor het merk ING die de evolutie weergeeft van de zoekopdrachten op het Internet over de hele wereld gedurende de afgelopen vijf jaar. De grafiek geeft de procentuele evolutie weer van de zoekopdrachten ING in de loop van de tijd waarbij de waarde 100 de week weergeeft waarin er de meeste zoekopdrachten waren.
Evolutie van interesse in de zoekopdracht "ING" (Google Trends)
Bronnen: Google Trends en Allbrands.markets
Vergelijk de grafiek met de reputatie op de Website 5 jaar met de grafiek met de Beurskoers 5 jaar:
Reputatie -> Beurskoers