Hier volgt de grafiek van belangrijkheid voor het merk MARKETPLACE FACEBOOK die de evolutie weergeeft van de zoekopdrachten op het Internet over de hele wereld gedurende de afgelopen vijf jaar. De grafiek geeft de procentuele evolutie weer van de zoekopdrachten MARKETPLACE FACEBOOK in de loop van de tijd waarbij de waarde 100 de week weergeeft waarin er de meeste zoekopdrachten waren.
Evolutie van interesse in de zoekopdracht "MARKETPLACE FACEBOOK"
Bronnen: Google Trends en Allbrands.markets
Vergelijk de grafiek met de reputatie op de Website 5 jaar met de grafiek met de Beurskoers 5 jaar:
Reputatie -> Beurskoers

Hier volgen alle merken van META PLATFORMS die tot de merken met topreputatie op onze Website behoren :

Ga naar de top van het Internet
Top 50