ZenScreen, gemaakt in 2017 (de Verenigde Staten van Amerika), behoort tot onze Web populariteit ranking, over van de 7 zustermerken en 2813 concurrerende merken. De reputatie van ZenScreen is te danken aan een voorbeeldig management dat de productkwaliteit en klanttevredenheid optimaliseert wat op zijn beurt zorgt voor financiële prestaties en dus ook beursresultaten. De reputatie op de Website wordt gewaardeerd op basis van de evolutie van zoekopdrachten over de hele wereld in de afgelopen 5 jaar.

ZenScreen is een handelsmerk van Life360, Inc. (LIFX)

Verenigde Staten
Hier volgt de grafiek van belangrijkheid voor het merk ZenScreen die de evolutie weergeeft van de zoekopdrachten op het Internet over de hele wereld gedurende de afgelopen vijf jaar. De grafiek geeft de procentuele evolutie weer van de zoekopdrachten ZenScreen in de loop van de tijd waarbij de waarde 100 de week weergeeft waarin er de meeste zoekopdrachten waren.
Evolutie van interesse in de zoekopdracht "ZenScreen" (Google Trends)
Bronnen: Google Trends en Allbrands.markets
Vergelijk de grafiek met de reputatie op de Website 5 jaar met de grafiek met de Beurskoers 5 jaar:
Reputatie -> Beurskoers

Hier volgen alle merken van Life360, Inc. die tot de merken met topreputatie op onze Website behoren :

Ga naar de top van het Internet
Top 50