Affera, opprettet 2015 (forente stater), fra 87 tilknyttede merkevarer og 2259 konkurrerende merkevarer. Affera er et merke fra Medtronic, børsnotert i New York. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er IE00BTN1Y115. Affera kommer under Medisinsk utstyr-bransjen.

Affera er et varemerke som tilhører Medtronic (MDT)

New York

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Medtronic (Affera)

Kjøp aksjer i Medtronic med Kapitalen din er utsatt for risiko.

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 103,18

Verdivurdering av porteføljen
Medtronic (Affera) over 5 år* USD 140,89

Aksjemarkedshistorikk Medtronic (Affera)

Mest populær på nettet