Caldwell Manufacturing, opprettet 1888 (forente stater), fra 124 tilknyttede merkevarer og 398 konkurrerende merkevarer. Caldwell Manufacturing-merket eies av ASSA Abloy B, et selskap oppført i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er SE0007100581. Caldwell Manufacturing kommer under Forretningstjenester-bransjen.

Caldwell Manufacturing er et varemerke som tilhører ASSA Abloy B (ALZC)

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen ASSA Abloy B (Caldwell Manufacturing)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 19,98

Verdivurdering av porteføljen
ASSA Abloy B (Caldwell Manufacturing) over 5 år* EUR 20,42

Aksjemarkedshistorikk ASSA Abloy B (Caldwell Manufacturing)