DHL, opprettet 1969 (Tyskland), tilhører brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, fra 217 tilknyttede merkevarer og 663 konkurrerende merkevarer. DHL-merket eies av DEUTSCHE POST, et selskap oppført i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er DE0005552004. Bransjen DHL opererer i, er Transport.

DHL er et varemerke som tilhører DEUTSCHE POST (DPW)

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen DEUTSCHE POST (DHL)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 36,58

Verdivurdering av porteføljen
DEUTSCHE POST (DHL) over 5 år* EUR 40,37

Aksjemarkedshistorikk DEUTSCHE POST (DHL)