DIGICEL-merket, grunnlagt 2001 (Jamaica), fra 14 tilknyttede merkevarer og 3960 konkurrerende merkevarer. DIGICEL er et merke fra TELSTRA CORPORATION LIMITED, børsnotert i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er AU000000TLS2. DIGICEL er en del av Telekommunikasjonstjenester-bransjen.

DIGICEL er et varemerke som tilhører TELSTRA CORPORATION LIMITED (TSTA)

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen TELSTRA CORPORATION LIMITED (DIGICEL)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 2,58

Verdivurdering av porteføljen
TELSTRA CORPORATION LIMITED (DIGICEL) over 5 år* EUR 2,26

Aksjemarkedshistorikk TELSTRA CORPORATION LIMITED (DIGICEL)

Andre merker
TELSTRA CORPORATION LIMITED

Mest populær på nettet