Green Motion, opprettet 2009 (Sveits), fra 38 tilknyttede merkevarer og 12198 konkurrerende merkevarer. Green Motion er et merke fra Eaton Corporation, børsnotert i New York. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er IE00B8KQN827. Bransjen Green Motion opererer i, er Industriprodukter.

Green Motion er et varemerke som tilhører Eaton Corporation (ETN)

New York

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Eaton Corporation (Green Motion)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 132,25

Verdivurdering av porteføljen
Eaton Corporation (Green Motion) over 5 år* USD 226,26

Aksjemarkedshistorikk Eaton Corporation (Green Motion)