Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen MILLERKNOLL, INC. (Knoll)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 26,43

Verdivurdering av porteføljen
MILLERKNOLL, INC. (Knoll) over 5 år* USD 21,68

Aksjemarkedshistorikk MILLERKNOLL, INC. (Knoll)