MAJESTIC WINE-merket, grunnlagt 1980 (Storbritannia), fra 2 tilknyttede merkevarer og 3027 konkurrerende merkevarer. MAJESTIC WINE er et merke fra NAKED WINES PLC, børsnotert i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er GB00B021F836. MAJESTIC WINE er en del av Drikkevarer - alkoholholdige-bransjen.