MONCLER ENFANT-merket, grunnlagt 2013 (Frankrike), fra 12 tilknyttede merkevarer og 852 konkurrerende merkevarer. MONCLER ENFANT-merket eies av MONCLER S.P.A., et selskap oppført i Milan. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er IT0004965148. MONCLER ENFANT kommer under Produksjon – Klær og tilbehør-bransjen.

MONCLER ENFANT er et varemerke som tilhører MONCLER S.P.A. (MONC/M)

Milano
Her er utviklingen i interessen for {company}s «sustainability» rundt om i verden de siste fem årene. Grafen viser utviklingen i søkeresultater over tid. 100 indikerer uken med flest søk.
Merkevaren sier følgende om bærekraft på internett
Googles søkeresultater for: «MONCLER ENFANTs bærekraft»
Bærekraft -> Aksjekurs