Opprettet 1937 (Frankrike), Moulinex egen 1094 tilknyttede merkevarer og 2643 konkurrerende merkevarer. Moulinex er et merke fra SEB, børsnotert i Paris. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000121709. Moulinex kommer under Møbler, inventar og hvitevarer-bransjen.

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen SEB (Moulinex)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 102,20

Verdivurdering av porteføljen
SEB (Moulinex) over 5 år* EUR 73,29

Aksjemarkedshistorikk SEB (Moulinex)