Opprettet 2013 (Australia), Polymathian egen 235 tilknyttede merkevarer og 12229 konkurrerende merkevarer. Polymathian-merket eies av Sandvik, et selskap oppført i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er SE0000667891. Polymathian er en del av Industriprodukter-bransjen.

Polymathian er et varemerke som tilhører Sandvik (SVKB) Aksjekurs

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Sandvik (Polymathian)

Kjøp aksjer i Sandvik med
(0% commission and fractional shares)
Kapitalen din er utsatt for risiko. Andre avgifter påløper. For mer informasjon, besøk etoro.com/trading/fees.

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 17,79

Verdivurdering av porteføljen
Sandvik (Polymathian) over 5 år* EUR 20,90

Aksjemarkedshistorikk Sandvik (Polymathian)