Opprettet 2013 (Australia), Polymathian egen 235 tilknyttede merkevarer og 12229 konkurrerende merkevarer. Polymathian-merket eies av Sandvik, et selskap oppført i Francfort. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er SE0000667891. Polymathian er en del av Industriprodukter-bransjen.

Polymathian er et varemerke som tilhører Sandvik (SVKB)

Frankfurt

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Sandvik (Polymathian)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 17,95

Verdivurdering av porteføljen
Sandvik (Polymathian) over 5 år* EUR 22,00

Aksjemarkedshistorikk Sandvik (Polymathian)