REMY MARTIN, opprettet 1724 (Frankrike), fra 139 tilknyttede merkevarer og 3017 konkurrerende merkevarer. REMY MARTIN-merket eies av Rémy Cointreau, et selskap oppført i Paris. Selskapets internasjonale verdipapiridentifikasjonsnummer (ISIN) er FR0000130395. REMY MARTIN kommer under Drikkevarer - alkoholholdige-bransjen.

REMY MARTIN er et varemerke som tilhører Rémy Cointreau (RCO)

Paris

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Rémy Cointreau (REMY MARTIN)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 161,50

Verdivurdering av porteføljen
Rémy Cointreau (REMY MARTIN) over 5 år* EUR 235,04

Aksjemarkedshistorikk Rémy Cointreau (REMY MARTIN)