Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Engie S.A. (Renvico)

Investeringssimulator :

Investert beløp EUR 10,97

Verdivurdering av porteføljen
Engie S.A. (Renvico) over 5 år* EUR 9,04

Aksjemarkedshistorikk Engie S.A. (Renvico)