Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen TATNEFT (Tatneft)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 9,55

Verdivurdering av porteføljen
TATNEFT over 5 år* USD 2,45

Aksjemarkedshistorikk TATNEFT (Tatneft)