Følgende interessegraf for Treezor viser utviklingen i nettsøk rundt om i verden de siste fem årene. Grafen viser utviklingen i Treezors søkefrekvenser over tid. 100 indikerer uken da den var høyest.
Utvikling av interesse for søket «Treezor»
Kilder: Google Trends og Allbrands.markets
Sammenlign den 5-årige nettomdømmegrafen med den 5-årige markedsprisgrafen:
Omdømme -> Markedspriser

Disse Société Générale-merkene er også alle topplistede merker:

Se omdømmet til de best rangerte selskapene
Top 50