Wave Money, opprettet 2015 (Myanmar), tilhører brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, fra 23 tilknyttede merkevarer og 3972 konkurrerende merkevarer. Wave Money er et merke fra Telenor, børsnotert i Etats-Unis. ISIN-nummeret til Telenor er NO0010063308. Bransjen Wave Money opererer i, er Telekommunikasjonstjenester.

Wave Money er et varemerke som tilhører Telenor (TELNF)

United States

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Telenor (Wave Money)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 11,70

Verdivurdering av porteføljen
Telenor (Wave Money) over 5 år* USD 6,94

Aksjemarkedshistorikk Telenor (Wave Money)