Wave Money, opprettet 2015 (Myanmar), fra 23 tilknyttede merkevarer og 3953 konkurrerende merkevarer. Wave Money er et merke fra Telenor, børsnotert i Etats-Unis. ISIN-nummeret til Telenor er NO0010063308. Bransjen Wave Money opererer i, er Telekomtjenester.

Wave Money er et varemerke som tilhører Telenor (TELNF)

United States

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen Telenor (Wave Money)

Kjøp aksjer i Telenor med Kapitalen din er utsatt for risiko.

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 16,86

Verdivurdering av porteføljen
Telenor (Wave Money) over 5 år* USD 18,02

Aksjemarkedshistorikk Telenor (Wave Money)

Mest populær på nettet