Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen ALPHABET (YouTube)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 2 176,40

Verdivurdering av porteføljen
ALPHABET (YouTube) over 5 år* USD 5 113,37

Aksjemarkedshistorikk ALPHABET (YouTube)