Zenly, opprettet 2011 (Frankrike), fra 15 tilknyttede merkevarer og 1383 konkurrerende merkevarer. Zenly-merket eies av SNAP INC COM, et selskap oppført i New York. Bransjen Zenly opererer i, er Interaktive medier.

Zenly er et varemerke som tilhører SNAP INC COM (SNAP)

New York

Aksjekurs og lønnsomhet for aksjen SNAP INC COM (Zenly)

Investeringssimulator :

Investert beløp USD 10,50

Verdivurdering av porteføljen
SNAP INC COM (Zenly) over 5 år* USD 7,56

Aksjemarkedshistorikk SNAP INC COM (Zenly)