Marka BYJUNO, założona 2012 w (Switzerland), jest częścią naszego Największa popularność Usługi kredytowe, z/od - PLEASE PROVIDE MORE CONTEXT: A full sentence will be helpful 16 marek siostrzanych oraz 871 konkurencyjnych marek. swoją reputację BYJUNO zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

BYJUNO jest marką firmy Intrum Justitia (IJU) Popularność

Frankfurt
Kup udziały Intrum Justitia za pośrednictwem
(0% prowizji i udziałów ułamkowych)
Inwestycje kapitałowe narażone są na ryzyko. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.
Poniższy wykres zainteresowania dla BYJUNO pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań BYJUNO w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „BYJUNO” (Google Trends)
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe