Cena akcji i rentowność akcji BP (CASTROL)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 4,50 EUR

Wycena portfela
BP (CASTROL) w przeciągu 5 lat* 3,97 EUR

Historia giełdowa BP (CASTROL)