Cena akcji i rentowność akcji Rémy Cointreau (COINTREAU)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 167,50 EUR

Wycena portfela
Rémy Cointreau (COINTREAU) w przeciągu 5 lat* 277,26 EUR

Historia giełdowa Rémy Cointreau (COINTREAU)