Cena akcji i rentowność akcji A.G. BARR PLC (D'N'B)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 520,00 GBX

Wycena portfela
A.G. BARR PLC (D'N'B) w przeciągu 5 lat* 439,59 GBX

Historia giełdowa A.G. BARR PLC (D'N'B)