Utworzona 2015 w (France), DUPIXENT jest częścią naszego Największa popularność Producenci leków, własny 2757 marek siostrzanych oraz 17461 konkurencyjnych marek. swoją reputację DUPIXENT zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

DUPIXENT jest marką firmy Sanofi (SAN) Popularność

Paris
Kup udziały Sanofi za pośrednictwem
(0% prowizji i udziałów ułamkowych)
Inwestycje kapitałowe narażone są na ryzyko. Obowiązują inne opłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie etoro.com/trading/fees.
Poniższy wykres zainteresowania dla DUPIXENT pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań DUPIXENT w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „DUPIXENT” (Google Trends)
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe