Cena akcji i rentowność akcji PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 0,50 EUR

Wycena portfela
PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS) w przeciągu 5 lat* 0,15 EUR

Historia giełdowa PROMOTORA DE INFORMACIONES, S.A. (EL PAIS)