Cena akcji i rentowność akcji INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 0,58 USD

Wycena portfela
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC) w przeciągu 5 lat* 0,53 USD

Historia giełdowa INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ICBC)