Poniższy wykres zainteresowania dla InstaMed pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań InstaMed w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „InstaMed”
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe