Cena akcji i rentowność akcji BASIC NET (K-WAY)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 5,63 EUR

Wycena portfela
BASIC NET (K-WAY) w przeciągu 5 lat* 8,72 EUR

Historia giełdowa BASIC NET (K-WAY)