Marka KFC, założona 1939 w (United States), jest częścią naszego Największa popularność Restauracje, z/od - PLEASE PROVIDE MORE CONTEXT: A full sentence will be helpful 9 marek siostrzanych oraz 745 konkurencyjnych marek. KFC jest marką YUM! BRANDS, INC., notowaną na giełdzie w New York. KFC należy do działu gospodarki Restauracje.

KFC jest marką firmy YUM! BRANDS, INC. (YUM)

New York

Cena akcji i rentowność akcji YUM! BRANDS, INC. (KFC)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 128,55 USD

Wycena portfela
YUM! BRANDS, INC. (KFC) w przeciągu 5 lat* 199,24 USD

Historia giełdowa YUM! BRANDS, INC. (KFC)