Cena akcji i rentowność akcji Société Générale (LeasePlan)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 20,80 EUR

Wycena portfela
Société Générale (LeasePlan) w przeciągu 5 lat* 8,83 EUR

Historia giełdowa Société Générale (LeasePlan)