Cena akcji i rentowność akcji SPORTS DIRECT INTL (LONSDALE)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 665,50 GBX

Wycena portfela
SPORTS DIRECT INTL (LONSDALE) w przeciągu 5 lat* 1 510,63 GBX

Historia giełdowa SPORTS DIRECT INTL (LONSDALE)