Marka OneStream, założona 1999 w (France), jest częścią naszego Największa popularność Zarządzanie aktywami, z/od - PLEASE PROVIDE MORE CONTEXT: A full sentence will be helpful 157 marek siostrzanych oraz 1902 konkurencyjnych marek. swoją reputację OneStream zyskała dzięki wzorowemu zarządzaniu, które optymalizuje sfery jakości produktów i zadowolenia klientów, co z kolei generuje wyniki finansowe, a w konsekwencji winduje ceny akcji. Popularność marki w Sieci jest oceniana na podstawie przebiegu jej wyszukiwań w Sieci na całym świecie w ciągu ostatnich pięciu lat.

OneStream jest marką firmy KKR & CO INC (KKR)

New York
Poniższy wykres zainteresowania dla OneStream pokazuje przebieg popularności wyszukiwania w Sieci w ciągu ostatnich pięciu lat. Wykres przedstawia przebieg wskaźnika wyszukiwań OneStream w czasie, gdzie wartość100 wskazuje tydzień, w którym zajmował on najwyższą pozycję.
Ewolucja zainteresowania wyszukiwaniem „OneStream” (Google Trends)
Źródła: Google Trends i Allbrands.markets
Porównaj 5-letni wykres popularności w Sieci z 5-letnim wykresem ceny rynkowej:
Popularność -> Ceny rynkowe