Cena akcji i rentowność akcji ROYAL PHILIPS (PHILIPS)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 20,18 EUR

Wycena portfela
ROYAL PHILIPS (PHILIPS) w przeciągu 5 lat* 13,02 EUR

Historia giełdowa ROYAL PHILIPS (PHILIPS)