Cena akcji i rentowność akcji QANTAS AIRWAYS LIMITED (QANTAS)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 2,90 EUR

Wycena portfela
QANTAS AIRWAYS LIMITED (QANTAS) w przeciągu 5 lat* 2,20 EUR

Historia giełdowa QANTAS AIRWAYS LIMITED (QANTAS)