Cena akcji i rentowność akcji ALPHABET (YouTube)

Symulator inwestycji :

Zainwestowana kwota 2 172,79 USD

Wycena portfela
ALPHABET (YouTube) w przeciągu 5 lat* 5 052,05 USD

Historia giełdowa ALPHABET (YouTube)