IPOs

Vad är en börsintroduktion? Det är en ägare som säljer en del av sina bolagsaktier eller som ger ut nya för att öka kapitalet och finansiera bolagets tillväxt.

Noteringen av ett nytt bolag på börsen är alltid en händelse. Det kan vara ett nystartat företag, ett stort statligt bolag som dess regering beslutar att privatisera eller till och med ett dotterbolag till en börsnoterad koncern.

Aktiemarknaden innebär alltid risk och du bör inte köpa aktier om du inte är redo att ta dem. Innan du börjar, läs all information om det framtida börsnoterade företaget för att till fullo förstå dess tillvägagångssätt och dess framtidsutsikter.

Om du är visionär och har en näsa kan du bli väldigt rik med börsintroduktioner utan att nödvändigtvis begå en stor initial utgift. Amazon börsnoterades 1997 för 1,50 dollar per aktie. Aktien noterar idag i november 2021 över $3550. Så om vi hade investerat $150 vid tidpunkten för börsintroduktionen, skulle vi idag kapitalisera $355 000, en multipel av 2367!

För Tesla är multipeln sedan börsintroduktionen i november 2021 315 på bara 11 år. För vissa företag vinner du två gånger: aktiekursen på Française Des Jeux (första speloperatören i Frankrike) har ökat med nästan 100 % sedan börsintroduktionen i december 2019, men företaget delar också ut årliga utdelningar på 2 %.

Placeringar i överlåtbara värdepapper och andra finansiella instrument innebär alltid en risk för kapitalförlust. Tidigare resultat garanterar inte framtida avkastning.