Skapat 2015 (United States), Cornershop egen 24 systervarumärken och 2840 konkurrerande varumärken. Varumärket Cornershop ägs av UBER TECHNOLOGIES, INC., ett företag som är börsnoterat i New York. Cornershop tillhör näringsgrenen programvara.

Cornershop är ett varumärke som tillhör UBER TECHNOLOGIES, INC. (UBER)

New York

Aktiens pris och lönsamhet UBER TECHNOLOGIES, INC. (Cornershop)

Historik på aktiemarknaden UBER TECHNOLOGIES, INC. (Cornershop)