Skapat 2010 (United States), INSTAGRAM är en del av vår brand.top-block.sentence.sector-top-brands-link.title, egen 73 systervarumärken och 1367 konkurrerande varumärken. Varumärket INSTAGRAM ägs av META PLATFORMS, ett företag som är börsnoterat i New York. INSTAGRAM tillhör affärsområdet Interaktiv media.

INSTAGRAM är ett varumärke som tillhör META PLATFORMS (META)

New York

Aktiens pris och lönsamhet META PLATFORMS (INSTAGRAM)

Investeringssimulator :

Investerat belopp 170,09 USD

Portföljvärdering
META PLATFORMS (INSTAGRAM) under 5 år* 190,48 USD

Historik på aktiemarknaden META PLATFORMS (INSTAGRAM)