ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG)

ซื้อหุ้น MERCEDES-BENZ GROUP AG กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 55.54

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG) มากกว่า 5 ปี* EUR 57.72

ประวัติหุ้น MERCEDES-BENZ GROUP AG (AMG) ในตลาด