แบรนด์ Animal Crossing ก่อตั้งเมื่อ 2001 (Japan) จาก 531 แบรนด์ในเครือ และ 2569 แบรนด์คู่แข่ง. แบรนด์ Animal Crossing นี้เป็นของ Nintendo ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Francfort ISIN ซึ่งเป็นรหัสหลักทรัพย์สากลของบริษัทคือ JP3756600007 Animal Crossing เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนกิจกรรมสื่อโต้ตอบ

Animal Crossing เป็นแบรนด์ของ Nintendo (NTO)

Frankfurt

ราคาหุ้นและผลกำไรของหุ้น Nintendo (Animal Crossing)

ซื้อหุ้น Nintendo กับ
(0% commission and fractional shares)
เงินทุนของคุณมีความเสี่ยง

โปรแกรมจำลองการลงทุน :

จำนวนเงินที่ลงทุน EUR 421.00

การประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน
Nintendo (Animal Crossing) มากกว่า 5 ปี* EUR 628.88

ประวัติหุ้น Nintendo (Animal Crossing) ในตลาด